What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Angry Black Girl and Her Monster

The Angry Black Girl and Her Monster

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Vicaria is a brilliant teenager who believes death is a disease that can be cured. After the brutal and sudden murder of her brother, she embarks on a dangerous journey to bring him back to life.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Màu Sắc Từ Ngoài Không Gian
Sát Nhân Trong Bóng Tối 2
Mèo Điên
Resident Evil: Thành Phố Raccoon
Otto; or, Up with Dead People
Bắc Kim Thang (2019)
Gretel & Hansel – Truyện Cổ Kỳ Dị (2020)
Vực Địa Ngục
Bẫy Ngầm
Nhà cũ nơi sơn cước
Đảo Tội Ác
Phòng Thí Nghiệm Ma (Netflix)