What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Braddock: Missing in Action III

Braddock: Missing in Action III

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

When Colonel James Braddock is told that his Asian wife and 12-year-old son are still alive in Communist Vietnam, he mounts a one-man assault to free them. Armed with the latest high-tech firepower, Braddock fights his way into the heart of the country and ends up battling his way out with several dozen abused Amerasian children in tow! Struggling to keep them alive while outmaneuvering a sadistic Vietnamese officer, Braddock ignites the jungle in a blazing cross-country race for freedom.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Đội Chuyên Án Đặc Biệt
Cộng Sự Bất Đắc Dĩ
Sư huynh trúng tà
Vũ sinh
Cướp biển vùng Caribbe 5: Salaza Báo Thù
Nữ Sát Thủ Báo Thù
Đồng Tiền Xương Máu
Fallout
Bí Mật Hang Động Tần Lĩnh
Tề Thiên Đại Thánh Vạn Yêu Chi Thành
Người phụ nữ huyền thoại
Đầu Đảng Giang Hồ Ngoại Truyện: Kẻ Lang Thang